Inici / Recursos Humans / Selecció de Personal / És cara una selecció?

Experiència i especialització de Sèpal

Tancar

PERFILS
De qualificació mitjana i alta (Formació Professional, Tècnics, Diplomats i Llicenciats)

SECTORS
Indústria i Serveis majoritàriament

ÀREES
Comercial, Producció i Logística, Gestió i Finances, Recursos Humans, i TIC

GARANTIES del servei de SELECCIÓ de Sèpal

Tancar
Satisfacció dels clients

> Compromís de cobertura: Sèpal es compromet, mitjançant contracte, a cobrir el lloc de feina d'acord amb els requisits i les condicions especificades.

> Taxa de seguretat del 99%: percentatge de col·locacions reeixides amb permanència a l'empresa als 6 mesos.

> Permanència de Sèpal en el mercat: des de l'any 1985

> Satisfacció dels clients:

    > Valoració del candidat per part del seu superior 8,5
    > Satisfacció del candidat en el lloc de feina 8,0

SELECCIÓ DE PERSONAL

Tancar

COSTOS INTERNS D'UNA SELECCIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ ESTÁNDARD PER UNA POSICIÓ INTERMÈDIA

  Núm. hores estimades Preu/hora (cost salarial) Cost total
Definició del perfil (normalment intervenen 2 o 3 persones) 0,0
Redacció anunci 0,0
Gestió anunci: negociació amb anunciants 0,0
Lectura i criba de CV 0,0
Citació telefònica de candidats a entrevistes i a proves 0,0
Passar proves, corregir, interpretar, estudiar perfils, descartar candidats 0,0
Entrevistes amb candidats, fer oferta, negociar condicions ... 0,0
Obtenir referències dels candidats 0,0
Temps que vostè i els seus col·laboradors han de sustreure de la seva activitat principal a l'empresa 0    
ANUNCI difusió oferta en un Portal de Treball
Cost intern de la selecció 0,0
Calcular

SELECCIÓ NO REEIXIDA

Tancar

 

Vegem els costos per l'empresa estimació orientativa mitjana (modificable) preu/hora (cost salarial) Cost total
Cost dedicació a la formació del nou incorporat 0,0
Tramitació baixa contractació del nou incorporat
Gestió acomiadament procedent
Nova selecció
(supòsit de cost reptició: % de l'inicial)
0,0
Cost total 2a selecció 0,0
Cost total 1a selecció 0,0
Total acumulat selecció(1a + 2a) 0,0
Calcular

SELECCIÓ DE PERSONAL

ÉS CARA UNA SELECCIÓ?

Si pensa que la selecció és cara, compti com és de car acomiadar una persona després d’haver invertit en la seva formació, li sumi els costos de no qualitat deguts a la seva manca d’adequació a la feina i els d’acomiadament, per esmentar només els més vistosos.

La selecció internalitzada no deixa de tenir uns costos elevats, fins i tot si finalment el resultat es encertat.

Vegi de manera gràfica l’efecte tria > d’una selecció, fonamentat sobre dades reals de Sèpal de l’any 2009, i calculi el temps de dedicació que hi ha al darrera, tenint en compte que, en mitjana, es gestionen prop de 500 cv, s’entrevisten i examinen unes 35 persones i , finalment, són presentades 3 candidatures validades a l’empresa.

Calculi els costos d’una selecció internalitzada Finestra

Cost total selecció internalitzada =  

Ara suposem que no ha seleccionat la persona adequada i que necessita tornar a començar.

Calculi, doncs, els costos que haurà d’afegir a la selecció Finestra

Cost repetició =  

Cost total de la selecció =  

Però, a més, en una selecció no reeixida es produeixen altres costos, més difícils de quantificar que els anteriors, però amb un fort impacte sobre el seu compte de resultats. Vegem-ne alguns:

  • Vendes perdudes
  • Clients insatisfets
  • Impacte sobre clima laboral
  • Impacte sobre la imatge de l'empresa
  • Absentisme laboral
  • Nou període sense cobertura del lloc de feina
  • Conflictivitat
  • Etc.

Per això, confiar la selecció de personal en Sèpal li representa un estalvi de temps i de costos i una garantia d’encertar amb la persona adequada.

El nostre compromís: ENCERTAR, aportant les persones idònies per a la seva empresa