Inici / Recursos Humans / Selecció de Personal / Què vol dir seleccionar?

Experiència i especialització de Sèpal

Tancar

PERFILS
De qualificació mitjana i alta (Formació Professional, Tècnics, Diplomats i Llicenciats)

SECTORS
Indústria i Serveis majoritàriament

ÀREES
Comercial, Producció i Logística, Gestió i Finances, Recursos Humans, i TIC

GARANTIES del servei de SELECCIÓ de Sèpal

Tancar
Satisfacció dels clients

> Compromís de cobertura: Sèpal es compromet, mitjançant contracte, a cobrir el lloc de feina d'acord amb els requisits i les condicions especificades.

> Taxa de seguretat del 97%: percentatge de col·locacions reeixides amb permanència a l'empresa als 6 mesos.

> Permanència de Sèpal en el mercat: des de l'any 1985

> Satisfacció dels clients:

    > Valoració del candidat per part del seu superior 8,5
    > Satisfacció del candidat en el lloc de feina 8,0

SELECCIÓ DE PERSONAL

QUÈ VOL DIR SELECCIONAR?

 • Respondre, en primer lloc, unes quantes preguntes bàsiques

  Què ha de fer la persona que necessitem?
  Caldrà analitzar les necessitats que té l’empresa per transformar-les en una definició de lloc de feina on especifiquem, com a mínim, les funcions i les tasques a desenvolupar i la posició en l’organigrama.

  Quines característiques ha de tenir per fer-ho bé?
  Caldrà determinar els requisits indispensables per a realitzar amb correcció les funcions i tasques definides i per encaixar en la cultura de l’empresa.

  Quina és la remuneració adequada?
  Caldrà establir el “preu” que hem d’oferir per aquesta posició, d’acord amb l’estructura salarial de l’empresa i la cotització en el mercat de treball.

  Tenim algú dins de la pròpia estructura que ho pugui fer?
  Caldrà fer una primera prospecció interna, tot valorant si tenim alguna candidatura possible dins de la mateixa organització.

 • Difondre l’oferta perquè arribi al target al que ens volem adreçar

  Borsa de Treball de Sèpal
  Prospectem entre la nostra base de dades, integrada per més de 10.000 candidats, actualitzats per tal d’anar ajustant permanentment els seus currículums i les seves motivacions.

  Portals d’Internet i Reclutament 2.0
  Difonem l’oferta de feina en els mitjans d’internet més apropiats i eficients, i fem ús de les xarxes professionals que ens permeten fer una recerca directa de candidats.

  Borses de Treball especialitzades
  Arribem als col•legis professionals, associacions professionals, escoles o centres de formació, serveis públics d’ocupació d’àmbit municipal, empreses d’outplacement, etc.

 • Opcionalment, fer recerca directa de candidats:

  De forma paral·lela a la selecció convencional, Sèpal realitzarà una recerca directa de candidats que ocupen posicions similars, i que disposen d’una trajectòria professional atractiva pel Client. Aquests candidats seran incorporats al procés de selecció i, en conseqüència, competiran pel lloc amb la resta de candidats i sotmesos a idèntic procediment per la seva tria.

  La recerca directa de Sèpal es porta a terme excepcionalment i està subjecta a l’acompliment d’unes normes deontològiques per tal de preservar l’ètica professional de totes les parts implicades.

 • Triar els millors candidats, a partir de:

  Els CV
  Es fa una preselecció dels cv que compleixen amb els requisits curriculars establerts a l’oferta. Una comunicació inicial i individual amb els candidats: es fa una segona tria sobre aquells que presenten un grau d’interès i d’ajust més adequat.

  Una anàlisi objectiva i fiable de característiques personals
  Avaluem aspectes clau de la personalitat i de les aptituds que ens permeten preveure el grau d’ajust personal al lloc de feina i a l’empresa.

  Una avaluació –si s’escau- dels coneixements necessaris per a l’execució de les tasques pròpies del lloc.

  Una valoració global i integrada de tota la informació recopilada, inclosa l’obtinguda en entrevistes amb el candidat i la procedent de les referències aportades.

 • Presentar els candidats perquè l’empresa triï

  Només presentem a l’empresa candidats que presenten un elevat grau d’ajustament al lloc de feina i que, d’acord amb les nostres previsions, desenvoluparan correctament la feina i encaixaran en la cultura empresarial.

  Nosaltres avaluem i seleccionem, el nostre Client TRIA, de manera fonamentada i informada, la persona que finalment incorporarà a l’empresa.

 • Incidir en l’adaptació del candidat al lloc de feina (SEGUIMENT)

  En el moment de la incorporació tant la persona que entra com les que el reben, estan sotmesos a un procés adaptatiu que comporta certs nivells d’estrès. De vegades aquesta situació porta a errors de comunicació que, si són detectats a temps, poden ser fàcilment reconduïts i superats satisfactòriament.

  Per això, com a part de culminació de la selecció, Sèpal aplica un protocol de seguiment amb el candidat incorporat i amb l’empresa.

El nostre compromís: aconseguir un equip humà integrat i compromès