Inici / Recursos Humans / Disseny organitzatiu


Els Resultats

Tancar

Els resultats més destacables d'un procés de redisseny organitzatiu són:

 • Un major aprofitament dels recursos: augment de la productivitat
 • Capacitació de l'organització d'adaptació a les necessitats canviants de l'entorn
 • Millores en el compte de resultats de l'empresa
 • Millora dels resultats de l'aplicació de Plans de Formació
 • Major control dels processos
 • Millora de la motivació i dinamisme de l'equip humà i del clima laboral

L'Èxit

Tancar

L'èxit d'assimilació d'aquests processos per part de l'organització es fonamenta en:

 • Decisions basades en la realitat única de cada organització
 • L'empirisme del sistema

DISSENY ORGANITZATIU

Quins problemes soluciona

Tots els derivats de no disposar d’una plantilla i d’una organització dels recursos humans idonis per a donar resposta a les tasques que ha de portar a terme l’empresa per a desenvolupar la seva estratègia i assolir els seus objectius.

Quan es fa aconsellable

És fonamentalment en dues situacions quan el Disseny Organitzatiu es fa indispensable:

 • En situacions de creixement
  Generalment les empreses en creixement suporten una forta pressió externa que representa un greu obstacle pera la planificació dels seus recursos. Les plantilles van creixent sota aquesta pressió i de manera reactiva. D'aquesta manera s'arriben a conformar estructures mancades d'instruments de coordinació, amb departaments sobredimensionats i amb mancances de recursos en àrees específiques. Estructures que necessiten ser analitzades i reorganitzades per a guanyar eficàcia.
 • En situacions de redimensionament
  Quan fruit d'una reorientació de l'estratègia de l'empresa o d'una retracció de la demanda, l'empresa necessita alliberar estructura i optimitzar els seus recursos i cal prendre decisions que afectaran el benestar i el futur del seu equip humà, abordar el redimensionament a partir d'una lògica basada en criteris objectius serveix per trobar solucions viables i per què siguin millor acceptades.

La resposta dels recursos humans a l'estratègia de l'empresa

La revisió de l'estructura i del contingut dels llocs de feina, en un entorn en què cal optimitzar els recursos, és una pràctica que porten a terme cada vegada més empreses, com a alternativa al creixement insostenible de les plantilles i per a dotar-se d'una estructura més operativa i funcional.

A Sèpal donem respostes globals a la gestió i l'estructuració de l'Organització, mitjançant una metodologia científica que ens fa abordar les següents òptiques:

 • Decisions de tipus estratègic
  Quin és el marc competencial? Quines són les línies estratègiques que els òrgans decisors volen impulsar?
  En aquesta fase s'identifiquen les competències i els àmbits d'actuació, de manera que finalment es poden establir les macrofuncions i els objectius que l'organització ha de portar a terme.
 • Respostes de tipus operatiu
  L'organització especifica als qui considerarà com els seus clients (externs i interns), quines necessitats presenten, i en conseqüència, quines funcions i tasques desenvoluparan els seus treballadors, amb l'objectiu de satisfer les necessitats dels seus clients.
 • Disseny de l'estructura
  Després de totes aquestes definicions, és possible abordar l'estudi estructural amb un marc de referència que permet analitzar objectivament, ajusts, disfuncionalitats, solapaments de responsabilitats, buits d'actuació, dimensionament dels llocs de feina, anàlisi de tasques crítiques, perfils psicoprofessionals, etc.

Dades adicionals

Organigrama

El nostre compromís: OPTIMITZAR l'estructura humana de l'empresa