Seguretat

Tancar

Segurs i útils

En cap de les múltiples intervencions realitzades des de 1985 s'han produït impugnacions o incidències jurídiques.
Gran utilització interna dels resultats de les nostres avaluacions.
Aportem transparència i objectivitat al procés de selecció.
Proporcionem automàticament informes d'avaluació psicològica pericial.

Resultats

Tancar

Explotació dels Resultats: àmplia gamma de productes finals

Informes i Llistats de Resultats amb continguts i formats adaptats a les necessitats del Client:

 • Informació Numèrica i Dimensional
 • Llistats informàtics de resultats directes i corregits
 • Informes de resultats
 • Informes psicotècnics individuals
 • Programes informàtics de consulta
 • Informació Verbal i Interpretativa
 • Miniestudis o informes individuals
 • Informes descriptius individuals
 • Presentació dels informes descriptius en suport informàtic

AVALUACIONS MASSIVES DE PERSONAL

Eines Pròpies

Per a que aquest procés sigui exitós i l’organització acabi incorporant només els candidats més adequats, disposem de les NOSTRES EINES:

Elaboració d’instruments psicomètrics a mida >

Obtenció d'informació fiable i objectiva:

 • Una llarga experiència i un gran desenvolupament tecnològic per a avaluar i interpretar la informació.
 • Utilitzem els nostres propis barems, actualitzats i classificats per Nivells Ocupacionals (els de la nostra població i els de la Unió Europea).
 • Controlem i filtrem degudament els resultats d’acord amb l’estil de resposta de l’explorat.
 • Combinem tecnologia d’avaluació avançada i experiència i professionalitat del nostre equip per tal de maximitzar la fiabilitat de la informació generada.

El nostre compromís: aportar seguretat, objectivitat i rapidesa