Inici / Recursos Humans / Avaluacions massives de personal


Seguretat

Tancar

Segurs i útils

 • En cap de les múltiples intervencions realitzades des de 1985 s'han produït impugnacions o incidències jurídiques.
 • Gran utilització interna dels resultats de les nostres avaluacions.
 • Aportem transparència i objectivitat al procés de selecció.
 • Proporcionem automàticament informes d'avaluació psicològica pericial.

Resultats

Tancar

Explotació dels Resultats: àmplia gamma de productes finals

Informes i Llistats de Resultats amb continguts i formats adaptats a les necessitats del Client:

 • Informació numèrica i dimensional
 • Llistats informàtics de resultats directes i corregits
 • Informes de resultats
 • Informes psicotècnics individuals
 • Programes informàtics de consulta
 • Informació verbal i interpretativa
 • Miniestudis o informes individuals
 • Informes descriptius individuals
 • Presentació dels informes descriptius en suport informàtic

AVALUACIONS MASSIVES DE PERSONAL

Aquest servei es porta a terme quan:

 • S’han d’avaluar centenars o milers de persones
 • Els qüestionaris s’han d’ajustar escrupolosament al marc legal
 • És necessari fer un filtratge inicial rigorós i objectivable
 • S’han d’obtenir resultats fiables
 • Els terminis de temps són molt breus

Disposem de proves d’ús restringit i de sistemes experts d’anàlisi, d’elaboració pròpia i no disponibles al mercat, que minimitzen els efectes de l’entrenament en psicotècnics.

Especialitzada en aquestes intervencions al costat dels responsables de selecció de les institucions i empreses, Sèpal compta amb una àmplia experiència -avalada per l'avaluació de 150.000 persones aproximadament - que li ha permès desenvolupar tecnologia i instruments d'una gran precisió i valor predictiu, regida pel principi de l'objectivitat i la refutabilitat de tot el procediment.

Les aportacions primordials de Sèpal en els processos de selecció massius son:

 • Actuar de filtre inicial assolint resultats de validesa científica, mitjançant el qual queden descartats els candidats que presenten característiques no adients per al lloc de treball.
 • Proporcionar resultats en terminis molt breus de temps a fi de no endarrerir les programacions seqüencials dels processos selectius.
 • Comunicar els resultats amb els continguts i la terminologia que millor expressin i més intel·ligible facin el treball realitzat i en els formats que els facin més útils i assolibles.
 • Dotar els processos de transparència i assistir el Client en el procés de la presa de decisions.
 • Adaptar el servei a les necessitats del client i respondre amb rapidesa i eficiència les seves demandes

El nostre compromís: aportar seguretat, objectivitat i rapidesa