Inici / Psicologia escolar / Orientació educativa i professional


Adaptació i encaix en els programes

Tancar

Molts centres escolars desenvolupen i apliquen excel·lents programes específics d'orientació amb els seus alumnes, sovint molt ben adaptats a la realitat i especificitats dels seus col·lectius i del seu entorn.

En aquest cas, Sèpal ofereix fer una adaptació a mida, per tal d'encaixar el treball d'avaluació psicopedagògica prèviament realitzat en el conjunt del programa d'orientació del centre.

Habilitació per a la impartició del programa

Tancar

Sèpal ha desenvolupat també un programa formatiu adreçat als professionals que s'encarregaran de l'aplicació del programa d'orientació, amb continguts teòrics i amb la realització de pràctiques sobre casos "reals", és a dir, a partir de propostes de casos del propi centre.

ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL

Presentació

Partint de l’avaluació psicopedagògica realitzada per Sèpal i integrant-hi altres variables determinants per a l’èxit i la satisfacció en la tria d’una opció acadèmica o professional determinada, l’alumne/a és guiat/da pel seu tutor o orientador, en un procés reglat de presa de decisions, cap a les opcions més ajustades a les seves característiques. more

L'alumne/a és convidat/da a reflexionar sobre els seus rendiments acadèmics, el seu perfil psicològic i les característiques de les diferents àrees de coneixement que caracteritzen les opcions formatives del nivell acadèmic en què es trobi.

En aquest procés l'alumne/a identificarà:

  • l'esforç que li exigeixen els diferents aprenentatges,
  • les activitats que li resulten més fàcils i les que li resulten més difícils,
  • els entorns i ocupacions on pot sentir-se més a gust ,
  • l'atracció que sent cap a diferents estudis i activitats.

Finalment integrarà totes aquestes informacions i reflexionarà sobre el seu significat i les seves implicacions.

Aquest procés li servirà per a prendre decisions sobre les opcions formatives a triar i també sobre què pot fer per tal de millorar o corregir aquells aspectes que li puguin suposar una dificultat o un obstacle.

Objectius

  • Que l’alumne/a sigui protagonista de les seves decisions sobre el seu futur acadèmic i professional.
  • Que les decisions que prengui l’alumne/a estiguin sòlidament fonamentades.
  • Que les avaluacions psicopedagògiques practicades trobin, mitjançant un mètode segur i fiable, la seva màxima utilitat i aplicabilitat pel que fa a l’orientació professional i acadèmica.
  • Que l’alumne aprofundeixi en el seu autoconeixement positivant les seves fortaleses, a partir de les quals construirà el seu propi projecte.

Aplicació i durada

Aplicació
Col·lectiva, si bé es fa necessari un treball complementari a casa per part dels alumnes.

Durada
La mínima és de 3 sessions. El programa es pot allargar, depenent de les sessions que es dediquin a la presentació i recerca d’informació sobre sortides formatives i professionals.

Versions

Disposem de dues versions del programa, ajustades a les especificitats, sobretot pel que fa als àmbits de tria, dels dos moments acadèmics:

  • 4t d’ESO: el programa s’orienta a fer la tria cap als diferents batxillerats i ensenyaments professionals.
  • 2n de Batxillerat: el programa s’orienta a fer la tria cap als cicles formatius de grau superior, cap a la universitat i cap al món laboral.

El nostre compromís: ajudar-te a trobar el teu encaix